ارتباط با حراست دانشگاه

تعداد بازدید:۱۶۵۸

 

رئیس اداره حراست : جناب آقای جعفر حاج لویی

 

شماره تماس :                                     36227417-086

                                                       086-36241233   

                                                       086-36241234

پست الکترونیک : htaut@chmail.ir

 

آدرس : تفرش -ابتدای جاده تهران - حراست دانشگاه تفرش    کدپستی :79611-39518