دانشجویان

تعداد بازدید:۲۰۱۴

دانشجویان محترم

دوران تحصیل علم و ادب از نعمتهای الهی و موهبت بزرگ پروردگار است که طی آن می توان با توکل ، تلاش ، پویایی و استقامت

آینده ای امیدبخش و سعادتمند برایخود به ارمغان آورد .

اینک که این توفیق الهی شامل حال شما گردید شایسته است قدردان آن باشیم و از لحظه لحظه آن نهایت استفاده بعمل آید غفلت در

این مسیر ما را در پرتگاه سقوطقرار خواهد داد ،

به لحاظ پیشگیری از وقایع ناخوشایند که می تواند آرامش روانی دانشجو را دستخوش ناملایمات نماید ضرورت دارد با رعایت

توصیه های ذیل سلامت روانی و امنیتاجتماعی خود را تامین نمایید

 

 

 

مراقب وسایل شخصی خود باشید : وسایل شخصی بویژه تلفن همراه ، قلش ، لب تاب و ... را در اختیار دیگران قرار ندهید

زیرا مسئولیت سوء استفاده و یا ایجاد مزاحمتبویژه در مورد تلفن همراه برعهده مالک خواهد بود .

ذخیره تصاویر و فیلم های شخصی در گوشی تلفن همراه مساوی با پذیرفتن انتشار وسیع آنهاست . برخی افراد قادرند

اطلاعات شخصی را  از گوشی تان بدون اطلاع بانرم افزارهای ویژه سرقت نمایند . ضمنا تلفن همراه هرچه مدرن تر

باشد آسیب پذیری آن بیشتر است .

تردد : جهت تردد درون شهری یا برون شهری از وسائط نقلیه عمومی و آژانسهای مطمئن شهری استفاده نمایید و

حتی الامکان از سوار شدن به خودروهای بین راهیپرهیز شود .

انتخاب دوست : در انتخاب دوست ، هم اطاقی و همسفر جدا دقت نمایید . از ارتباط با افراد ناشناس و هویت نامشخص

پرهیز نمایید . با دوستی های خیابانی ، وعده هایفریبنده و لحظه های به ظاهر شادی آفرین زندگی خود و خانواده را به

مخاطره نیاندازید .

دوست دوستانتان باشید : در صورتیکه دوستان خود را اسیر منجلابهای اخلاقی و اجتماعی می بینید در جهت کمک و

جلوگیری از انحراف مراتب را با مسئولینذیصلاح در دانشگاه مطرح نمایید و با سکوت نظاره گر نابودی

و فناء دوستان خود نباشید .

                        می بینی که نابینا و چاه است    اگر خاموش بنشینی گناه است

در صورت بروز اتفاق ناگوار: با حفظ خونسردی مشخصات ظاهری متعرضین و وسائط نقلیه آنان را به خاطر سپرده

و در اولین فرصت با پلیس 110 تماسحاصل نمایید.

در مواجهه با افرادی که خود را مامور ارگانهای دولتی معرفی می نمایند: به منظور احراز هویت حتما کارت شناسایی معتبر بخواهید.

مدارک شناسایی و کارتهای اعتباری: در صورت مفقود شدن مورد سوء استفاده قرار می گیرند. در حفظ و نگهداری از آنها تلاش نمایید.

بهنگام استفاده از اینترنت: به هیچ عنوان آدرس و مشخصات فردی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

اعتیاد باتلاق بی انتها: مصرف هر نوع مواد مخدر حتی برای یک بار پذیرش فرو رفتن هر چه بیشتر در باتلاق اعتیاد است.

حجاب و پوشش حافظ امنیت فردی: حجاب از مصادیق مهم تحقق امنیت اجتماعی در جامعه است رعایت آن نیز  امنیت فردی شما را بدنبال دارد.

 

با عنایت به اینکه ورود افراد غیر دانشجو به محیط دانشگاه بدون هماهنگی ممنوع می باشد دانشجویان گرامی هنگام ورود

به دانشگاهکارت دانشجوییخود را به همراه داشته باشند.